ความเงี่ยนมันไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่แฟนเพื่อนก็เย็ดได้

บางทีคนเราก็คงมีโมเมนต์ท.